เว็บสล็อตแท้ อาณาจักรวิทยาศาสตร์?

เว็บสล็อตแท้ อาณาจักรวิทยาศาสตร์?

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และการเรียนรู้ในจักรวรรดิออตโตมัน

Ekmeleddin Ihsanoglu

Ashgate: 2004. 338 pp. £59.50 0860789241 | ISBN: 0-860-78924-1

เว็บสล็อตแท้ Taqi al-Din มองเห็นยุคทองของดาราศาสตร์ในจักรวรรดิออตโตมัน เช่นเดียวกับการแสดงขนาดเล็กในศตวรรษที่สิบหกนี้ เครดิต: ART ARCHIVE/DAGLI ORTI

ประวัติศาสตร์ทั่วไปบอกเราว่าวิทยาศาสตร์ถูกห้ามจากตุรกีในช่วงศตวรรษที่สิบหก พวกออตโตมานที่ปกครองซึ่งตระหนักถึงอำนาจทางทหารของตนมากเกินไป ไม่สนใจที่จะติดต่อกับยุโรปหรือเรียนรู้จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของยุโรป ด้วยเหตุนี้ วิทยาศาสตร์และการเรียนรู้จึงตกต่ำอย่างรวดเร็วในจักรวรรดิออตโตมัน โทษสำหรับเรื่องนี้ถูกวางไว้อย่างตรงไปตรงมาในสถาบันการศึกษาออตโตมันและนักวิชาการทางศาสนาแบบดั้งเดิม

ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา Ekmeleddin Ihsanoglu ได้พยายามเปลี่ยนมุมมองที่ยอมรับนี้กลับหัวกลับหางอย่างอุตสาหะ ในการศึกษาหลังเลิกเรียนเขาได้แสดงให้เห็นว่าภาพมีความซับซ้อนมากขึ้น ที่นี่ เอกสารสำคัญบางส่วนของเขาซึ่งตีพิมพ์ในวารสารและงานวิชาการตั้งแต่ปี 2530 ถูกนำมารวมกันในเล่มเดียว พวกเขาแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนสนับสนุนของเขาในการทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ในจักรวรรดิออตโตมันเป็นอย่างไร

พวกออตโตมานปกครองอาณาจักรอันกว้างใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยทอดยาวจากชายฝั่งอันไกลโพ้นของทะเลดำและอ่าวเปอร์เซียทางตะวันออกไปยังบูดาเปสต์ทางตอนเหนือและแอลเจียร์ทางตะวันตก พวกเขาสืบทอดและได้รับแรงบันดาลใจจากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในอารยธรรมมุสลิมในช่วงจุดสูงสุด และมองไปทางประเพณีอันยาวนานนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางปัญญาและทางเทคนิคของพวกเขา และเนื่องจากพวกเขาถือว่าระบบการวิจัยและการศึกษาของตนเองเป็นแบบพอเพียง ในตอนแรกพวกเขาจึงไม่อยากนำเข้าวิทยาศาสตร์จากยุโรป สิ่งนี้สมเหตุสมผลเพราะในขณะนั้นวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับใกล้เคียงกันในยุโรปและจักรวรรดิออตโตมัน

หัวหน้านักดาราศาสตร์ชาวออตโตมันในศตวรรษที่สิบหก Taqi al-Din แสดงให้เห็นถึงเรื่องนี้ค่อนข้างดี หอดูดาวที่เขาสร้างขึ้นในอิสตันบูลในสมัยของสุลต่านมูราดที่ 3 (1574–95) เป็นหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอิสลามและติดตั้งเครื่องมือที่ดีที่สุดในยุคนั้น โครงสร้างอันวิจิตรบรรจงนี้รวมถึง นอกจากตัวหอดูดาวเองแล้ว ที่อยู่อาศัย สำนักงานสำหรับนักดาราศาสตร์และห้องสมุด เปรียบได้กับหอดูดาว Uraniborg ของ Tycho Brahe ซึ่งสร้างขึ้นนอกชายฝั่งเดนมาร์กในปี ค.ศ. 1576 และเครื่องดนตรีของ Taqi al-Din โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัดส่วนของเขา มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับเครื่องมือที่ Brahe คิดค้นในภายหลัง

ในช่วงเวลานี้

 พวกออตโตมานได้ติดตามการพัฒนาทางตะวันตกด้วยความสนใจเป็นพิเศษ พวกเขาค่อนข้างเชี่ยวชาญในการระบุเทคโนโลยีใหม่ของยุโรปที่พวกเขาต้องการ ดังนั้นพวกเขาจึงยืมเทคโนโลยีสงครามและเทคนิคการขุดอย่างอิสระ และซึมซับความรู้ทางภูมิศาสตร์ใหม่และความก้าวหน้าทางการแพทย์ เมื่อพวกเขาปฏิเสธการพัฒนาของตะวันตกโดยเฉพาะ เกือบทุกครั้งจะมีเหตุผลเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น นาฬิกาจักรกลซึ่งสร้างในยุโรปตั้งแต่ต้นศตวรรษที่สิบสี่นั้นไม่ค่อยสนใจพวกออตโตมาน ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่สนใจนาฬิกาหรือบอกเวลา แต่เนื่องจากนาฬิกายุโรปมีข้อผิดพลาดมาก (ถึงครึ่งชั่วโมง) ที่พวกเขาไม่ได้ใช้มากในการคำนวณเวลาสำหรับการละหมาดห้าวัน

บทความในคอลเลกชั่นของ Ihsanoglu บรรยายถึงการนำดาราศาสตร์โคเปอร์นิแกนมาสู่จักรวรรดิออตโตมัน ชาวเติร์กเริ่มตระหนักถึงระบบเฮลิโอเซนทริคของโคเปอร์นิคัสผ่านการแปล Nouvelle Theorie des Planetesของนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Noel Durret แปลโดย Tezkireci Kose Ibrahim Efendi ชาวฮังการีที่ตั้งรกรากอยู่ในอิสตันบูลในฐานะกระจกเงาแห่งสวรรค์และขีด จำกัด ของการรับรู้. ตรงกันข้ามกับยุโรปซึ่ง Copernicus ก่อให้เกิดการโต้เถียงกันมาก พวกออตโตมานยอมรับทฤษฎีใหม่นี้ด้วยความเต็มใจ แม้แต่นักปราชญ์ทางศาสนาที่ถูกกล่าวหาว่าปราบปรามการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์จากยุโรปไปยังตุรกีตามเนื้อผ้าก็ยังยอมรับ ไม่ว่าศูนย์กลางของจักรวาลคือโลกหรือดวงอาทิตย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม Ibrahim Hakki นักวิชาการด้านศาสนาที่ทรงอิทธิพลประกาศในการศึกษาMarifetname ที่มีชื่อเสียงของ เขา โดยหลักการแล้ว ชาวมุสลิมควรเชื่อว่าจักรวาลเป็นผลงานของพระผู้สร้างที่สูงส่ง แต่ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับรูปร่างของจักรวาลนั้นเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด เมื่อโคเปอร์นิคัสได้วางรากฐานของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แล้ว ทฤษฎีก่อนหน้านี้ควรถูกมองข้ามไปว่าไร้เหตุผลและไม่เป็นวิทยาศาสตร์

ความพ่ายแพ้ของกองทัพออตโตมันที่เวียนนาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1683 ที่เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ อย่างรุนแรง จากจุดนี้ ชาวออตโตมานเริ่มยอมรับความเหนือกว่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตะวันตกอย่างไม่เต็มใจ พวกเขาค่อย ๆ เชื่ออย่างช้า ๆ ว่าเพื่อที่จะเชี่ยวชาญเทคนิคของสงครามสมัยใหม่ พวกเขาไม่เพียงแต่ต้องยอมรับวิทยาศาสตร์ตะวันตกเท่านั้น แต่ยังต้องเร่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากตะวันตกอีกด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้รับการแนะนำในสถาบันการทหาร โดยเน้นที่การประยุกต์มากกว่าวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎี Ihsanoglu เสนอว่าเป็นการละเลยวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิสิกส์และเคมี ซึ่งในที่สุดก็ขัดขวางการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ออตโตมันในศตวรรษที่สิบเก้าและยี่สิบ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเรียนรู้ในจักรวรรดิออตโตมันไม่ถือว่าอ่านง่าย เอกสารการวิจัยอย่างพิถีพิถันส่วนใหญ่เป็นเทคนิคขั้นสูง แต่ผู้อ่านทั่วไปที่มุ่งมั่นและแน่วแน่จะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนมากมาย เว็บสล็อตแท้