บาคาร่าออนไลน์ องค์การเภสัช เคาะขาย โมเดอร์นา ให้ รพ.เอกชน 1,100 บาท/โดส

บาคาร่าออนไลน์ องค์การเภสัช เคาะขาย โมเดอร์นา ให้ รพ.เอกชน 1,100 บาท/โดส

บาคาร่าออนไลน์ องค์การเภสัช สรุปราคาขายวัคซีน โมเดอร์นา ให้กับโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งอยู่ที่ราคา 1,100 บาท ต่อ โดส เตรียมเปิดให้จองต้นเดือนนี้ นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้ออกมาเปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีการกำหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์นาให้กับโรงพยาบาลเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยรายบุคคล

โดยหลังจากนี้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนจะไปกำหนดราคากลางค่าบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลต่อไป 

ขณะเดียวกันแต่ละโรงพยาบาลจะได้ประกาศให้ประชาชนสั่งจองหรือยืนยันการจองอย่างเป็นทางการในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อส่งจำนวนการจองของแต่ละโรงพยาบาล ให้กับองค์การฯอย่างเป็นทางการ เพื่อองค์การฯจะได้ดำเนินการจัดสรรให้สอดคล้องกับจำนวนที่บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา โดยทางบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 ประมาณ จำนวน 3.9 ล้านโดส และงวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

ส่วนการดำเนินการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกนั้น องค์การฯได้ประสานกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว หากได้รับการยืนยันจำนวนเพิ่มเติมจากบริษัท ทางองค์การฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ข. กรณีพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 10-14 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-13 ของระยะเวลาที่พำนักหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีพบว่าผู้เดินทางมีการติดเชื้อโรคโควิด – 19 ให้โรงแรมหรือสถานที่พักดำเนินการประสานส่งตัวผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลคู่สัญญาตามแนวทางที่กระทรวสาธารณสุขหรือทางราชการกำหนดโดยเร่งด่วนเพื่อทำการตรวจหรือรักษาต่อไป โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระหว่างโรงแรมหรือสถานที่พักกับผู้เดินทาง

5) กรณีผู้เดินทางออกนอกโรงแรมหรือสถานที่พักหลังจากทราบผลการตรวจยืนยันแล้วว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 ให้ผู้เดินทางรายงานตัวเมื่อกลับมา

ยังโรงแรมหรือสถานที่พักทุกวันตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด โดยห้ามไปพำนักค้างคืนในสถานที่อื่นนอกเหนือจากโรงแรมหรือสถานที่พักที่ได้กำหนดไว้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่พำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

6) กรณีผู้เดินทางพำนักอยู่ในจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวเป็นเวลาน้อยกว่า 14 วัน ห้ามผู้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวเด็ดขาด และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันที

7) กรณีผู้เดินทางพำนักอยู่ในจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ให้สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักรหรือเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นภายในราชอาณาจักร

ฟัง หมอธีระวัฒน์ แจงทำไมไม่เรียก ระลอก 4 ใช้ระลอก 3 ชุดใหญ่ไฟกระพิบ

ที่ไม่เรียกระลอก 4 เพราะ ระลอกเก่ายังจัดการไม่ได้เลย หมอธีระวัฒน์ แจงต้องเรียก ระลอก 3 เสริมพิเศษ หรือ ระลอก 3 ชุดใหญ่ไฟกระพิบ

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะ​แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์อธิบายความเห็นตัวเองผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha วันนี้ (1 ก.ค.) ระบุ สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเผชิญอยู่ ณ เวลานี้

ทั้งการกลายพันธุ์ของเชื้อ ความกังวลเกี่ยวกับสายพันธุ์เดลต้า เบต้า วิกฤตเตียงผู้ป่วย ฯลฯ คงไม่สามารถเรียกว่า การแพร่ระบาดระลอกที่ 4 ได้ เนื่องจาก รอบเก่า (ระลอก 3) ยังคุมไม่อยู่ จัดการไม่ได้

ดังนั้น คำที่เหมาะสมน่าจะเป็น ระลอก 3 เสริมพิเศษ หรือ ระลอก 3 ชุดใหญ่ไฟกระพิบ

ก่อนหน้า (30 มิ.ย.) หมอธีระวัฒน์ เคยอ้างอิง รายงานจากคณะ Markus Hoffman of Georg-August-University Göttingen in Germany โดยอธิบายว่า ทำไมสายพันธุ์เดลต้า ถึงแพร่ระบาดได้ง่าย

ส่วนหนึ่งเพราะไวรัส “สายพันธุ์เดลต้า” ดึงเซลล์ที่ติดเชื้อในปอด ไปแนบชิดกับเซลล์อื่น โดยไม่หลุดออกจากเซลล์เดิม เพื่อขยายไปหาเซลล์ใหม่ ส่งผลให้ ภูมิคุ้มกันในน้ำเหลือง หรือในเยื่อบุ ทั้งร่างกายสร้างเองและวัคซีน เช่นจาก mRNA จะไม่เห็นและขัดขวางไม่ได้ดีนัก

ด้วยเหตุนี้จึงพออธิบายได้ว่า ทำไมถึงติดต่อได้เร็ว และอาการของโรคจึงรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่น

สำหรับรายงานตัวเลขผู้ป่วย โควิดวันนี้  1 ก.ค. 64 ผู้ป่วยใหม่ 5,553 ราย เสียชีวิตเป็นนิวไฮใหม่อีก 57ศพ ยอดสะสมตั้งแต่ช่วงเมษายน อยู่ที่ 230,438 ราย บาคาร่าออนไลน์